Archiwa tagu: Zarządzanie wierzytelnościami w przedsiębiorstwie

Zarządzanie wierzytelnościami w przedsiębiorstwie

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ 1 ISTOTA WIERZYTELNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 6
1.1. Definicje i klasyfikacje wierzytelności 6
1.2. Podstawowe problemy zarządzania wierzytelnościami 16
1.2.1. Cele zarządzania wierzytelnościami 16
1.2.2. Polityka w zakresie wierzytelności 20
ROZDZIAŁ 2 OGÓLNE ZAŁOŻENIA WINDYKACJI 30
2.1. Pojęcie i etapy windykacji należności 30
2.1.1. Windykacja przedsądowa 37
2.1.2. Windykacja sądowa 38
2.2. Przeszkody w ściąganiu należności i należności nieściągalne 44
2.3. Zatory płatnicze 50
ROZDZIAŁ 3 ZNACZENIE WIERZYTELNOŚCI W UJĘCIU EKONOMICZNYM 55
3.1. Rynek wierzytelności 55
3.2. Kryteria wyboru firmy windykacyjnej 60
3.3. Wskaźniki oceniające wierzytelności 65
3.4. Sposoby restrukturyzacji zobowiązań 69
ROZDZIAŁ 4 ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI NA PRZYKŁADZIE XXX 83
4.1. Charakterystyka XXX 83
4.2. Stosowane formy zabezpieczenia spłaty należności 96
4.3. Sposoby windykacji realizowane przez XXX 109
4.4. Sposoby windykacji realizowane przez zewnętrzne podmioty 114
ZAKOŃCZENIE 119
BIBLIOGRAFIA 121
SPIS TABEL 124
SPIS WYKRESÓW 125
SPIS RYSUNKÓW 126