Archiwa tagu: Zarządzanie dystrybucją na przykładzie przedsiębiorstwa Hortex

Zarządzanie dystrybucją na przykładzie przedsiębiorstwa Hortex

praca dyplomowa z logistyki

Wstęp 3
Rozdział I. Dystrybucja w zarządzaniu przedsiębiorstwem 5
1.1. Dystrybucja – podstawowe pojęcia i definicje 5
1.2. Cele, funkcje i zadania dystrybucji 15
1.3. Charakterystyka instrumentów dystrybucji 18
Rozdział II. Charakterystyka firmy Hortex 34
2.1. Historia 34
2.2. Działalność produkcyjna 36
2.3. Zatrudnienie 36
2.4. Strategia działania 36
2.5. System jakości produktów 37
2.6. Oferta produktów 38
2.7. Marka Hortex 41
Rozdział III. Charakterystyka firmy w aspekcie logistyki zaopatrzenia i dystrybucji 43
3.1. Charakterystyka produktu 44
3.2. Rynek zbytu 46
3.2.1. Regionalne Centra Dystrybucji 46
3.2.2. Hurtownie 46
3.2.3. Pozostali odbiorcy 46
3.3. Infrastruktura procesów logistycznych 47
3.3.1. Infrastruktura transportu 47
3.3.2. Infrastruktura magazynowa i manipulacyjna 47
3.3.2. Infrastruktura informatyczna 48
3.3.3. Infrastruktura produkcyjna 49
3.3.4. Infrastruktura zbytu 49
Rozdział IV. Charakterystyka podsystemu logistyki zaopatrzenia soków warzywnych i owocowych 50
4.1. Cele podsystemu logistyki zaopatrzenia 50
4.2. Zadania podsystemu logistyki zaopatrzenia 50
4.3. Procesy i funkcje podsystemu zaopatrzenia 50
4.3.1. Sfera realna 50
4.3.2. Procesy informacyjne obsługujące procesy realne 51
4.4. Określenie źródeł dostaw i ich analiza 51
4.5. Określanie wielkości zamówień 53
Rozdział V. Charakterystyka podsystemu dystrybucji soków warzywnych i owocowych 54
5.1. Cele podsystemu logistyki dystrybucji 54
5.2. Zadania podsystemu dystrybucji 54
5.3. Określenie kanałów dystrybucji 55
5.4. Dystrybucja w koncepcji obsługi klienta 55
Zakończenie 57
Bibliografia 59