Archiwa tagu: Wpływ współczesnej emigracji zarobkowej na trwałość więzów rodzinnych

Wpływ współczesnej emigracji zarobkowej na trwałość więzów rodzinnych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. EMIGRACJA WOBEC WSPÓŁCZESNEJ RODZINY- UJĘCIE TEORETYCZNE 5
1.1. Pojęcie emigracji 5
1.2. Rodzaje i funkcje emigracji 9
1.3. Rodzina i jej funkcje 11
1.4. Rodzina polska w nowej rzeczywistości społeczno- wychowawczej 17

ROZDZIAŁ II. ISTOTA RUCHU WĘDRÓWKOWEGO LUDNOŚCI 24
2.1. Metody mierzenia ruchów migracyjnych 24
2.2. Wędrówki zewnętrzne 25
2.3. Wędrówki wewnętrzne 28

ROZDZIAŁ III. ZJAWISKO EMIGRACJI ZAROBKOWYCH 34
3.1. Przyczyny i skutki emigracji 34
3.2. Implikacje przyjęcia Polski do Unii Europejskiej- perspektywy migracji
zarobkowych 39
3.3. Zjawisko emigracji zarobkowych w Polsce 42

ROZDZIAŁ IV. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 48
4.1. Przedmiot i cel badań 48
4.2. Problemy badawcze 49
4.3. Metody i techniki badań 52
4.4. Teren i organizacja badań 55
4.5. Charakterystyka próby badawczej 57

ROZDZIAŁ V. EMIGRACJA ZAROBKOWA I JEJ WPŁYW NA WIĘZI RODZINNE W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 59
5.1. Powody i emocje towarzyszące emigracjom zarobkowym 59
5.2. Emigracja zarobkowa wobec współczesnej rodziny 62
5.3. Wnioski 67

ZAKOŃCZENIE 69

BIBLIOGRAFIA 71

SPIS TABEL I RYSUNKÓW 75

ANEKS 76