Archiwa tagu: Udział Banku Światowego w procesie transformacji społeczno-gospodarczej

Udział Banku Światowego w procesie transformacji społeczno-gospodarczej

Wstęp 2
Rozdział 1.  Bank Światowy jako międzynarodowa instytucja finansowa 5
1.1. Statutowe cele Banku Światowego 6
1.2. Struktura  wewnętrzna Banku Światowego 11
1.3. Proces decyzyjny ? opis cyklu projektu 14
1.4. Grupa Banku Światowego 17
1.4.1 Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA) 17
1.4.2 Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) 19
1.4.3 Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (MIGA) 20
1.5 Polska w strukturach Banku Światowego 20
Rozdział 2. Proces transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce. 25
2.1 Cele i kierunki transformacji 26
2.2 Strategia transformacji społecznej w Polsce. 29
2.3. Strategia transformacji gospodarczej w Polsce. 33
Rozdział 3. Działania Banku Światowego w okresie transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce. 45
3.1. Wsparcie dla programu reform 46
3.2. Sektory działania Banku Światowego 49
3.3. Działania kontrolne 60
Rozdział 4. Ocena i perspektywy działań Banku Światowego dla Polski. 68
4.1. Ocena działań. 68
PRZYROST PKB 70
4.2. Perspektywy działań. 74
Zakończenie 79
Bibliografia 83