Archiwa tagu: System ubezpieczeń na życie w Polsce na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Amplico Life

System ubezpieczeń na życie w Polsce na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Amplico Life

Wstęp 1
Rozdział 1. Pojęcie i charakter umowy ubezpieczenia życiowego. 3
1.1. Definicja ubezpieczenia. 3
1.2. Podstawowy podział ubezpieczeń. 6
1.3. Początki ubezpieczeń na świecie. 12
1.4. Strony umowy ubezpieczenia życiowego, ich prawa i obowiązki. 24
1.5. Przedmiot ubezpieczenia 31
1.6. Ogólne warunki ubezpieczeń 32
Rozdział 2. Rynek ubezpieczeń życiowych w Polsce 35
2.1. Ogólna charakterystyka 35
2.2. Zasady funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowych 49
Rozdział 3. Pakiet ubezpieczeniowy Amplico Life S.A. 51
3.1. Ogólna charakterystyka Amplico Life 51
3.2. Indywidualne ubezpieczenie mieszane na życie i dożycie „ŻYCIE PLUS”. 55
3.3. Indywidualne ubezpieczenie na dożycie – JUNIOR. 58
3.4. Indywidualne ubezpieczenie na dożycie – SENIOR 59
3.5. Ubezpieczenia grupowe. 60
Rozdział 4. Prognozy rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego. 68
Wnioski 74
Bibliografia 76