Archiwa tagu: Rozwój reklamy zewnętrznej w Polsce

Rozwój reklamy zewnętrznej w Polsce

Wstęp 1
Rozdział 1. Elementy marketingu mix 3
1.1. Narzędzia marketingu mix 4
1.2. Funkcje i struktura promocji jako element marketingu mix 5
1.3. Pojęcie reklamy. 13
1.4. Rodzaje reklamy. 16
Rozdział 2. Charakterystyka reklamy zewnętrznej. 25
2.1. Zalety i wady reklamy zewnętrznej. 25
2.2. Co to jest skuteczność reklamy? 26
2.3. Koszty kampanii outdoorowej. 32
2.4. Planowanie reklamy zewnętrznej. 32
Rozdział 3. Obraz rynku reklamy zewnętrznej. 40
3.1. Ogólna sytuacja na rynku polskim. 40
3.2. Agencje reklamowe. 43
3.2.1. Firma AMS S.A. 43
3.2.2. Firma Europlakat. 52
3.3. Klienci agencji reklamowych 53
3.3.1. Postawy polskich konsumentów wobec reklamy zewnętrznej 54
3.3.2. ?Sezonowość? outdooru 56
Rozdział 4. Kierunki rozwoju rynku outdoorowego. 61
4.1. Badania rynku 62
4.2. Analiza szans i zagrożeń (Analiza SWOT). 63
4.3. Zakazy w reklamie zewnętrznej 66
Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis tabel 72
Spis rysunków 73