Archiwa tagu: Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Katowicach

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Katowicach

Wstęp 2
Rozdział I. Wstępna charakterystyka sektora MSP w Polsce 4
1. Definicja i cechy charakteryzujące polski sektor MSP 4
2. Źródła finansowania małych średnich przedsiębiorstw 9
3. Cele i kierunki polityki rządu wobec sektora MSP w Polsce 15
4. Zmiany polityki handlowej efektem przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej 19
Rozdział II. Formalno – prawne podstawy funkcjonowania MSP 28
1. Ustawa o prawie działalności gospodarczej a sektor MSP 28
2. Ustawa o wolności gospodarczej szansą dla rozwoju przedsiębiorczości 35
3. Różnice i podobieństwa między analizowanymi ustawami 42
Rozdział III. Stan sektora MSP w Polsce w latach 2000 – 2003 53
1. Charakterystyka polskiego sektora MSP 53
2. Rozwój sektora MSP w Polsce 56
3. Bariery rozwoju małych średnich przedsiębiorstw w Polsce 62
4. Perspektywy rozwoju polskiego sektora MSP 69
Rozdział IV. Stan sektora MSP Katowicach w latach 2015 – 2017 77
1. Charakterystyka sektora MSP w Katowicach 77
2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Katowicach 82
3. Bariery rozwoju sektora MSP w Katowicach 89
4. Perspektywy rozwoju katowickiego sektora MSP 92
Zakończenie 99
Bibliografia 102
Spis tabel 107
Spis rysunków 108