Archiwa tagu: Rozwój GPW w Warszawie i jego determinanty

Rozwój GPW w Warszawie i jego determinanty

Wstęp

Rozdział I.
Istota Giełdy Papierów Wartościowych jako instytucji rynku finansowego.
1.1 Giełda Papierów Wartościowych i jej miejsce na rynku finansowym.
1.2 Podmioty na rynku papierów wartościowych.
1.3 Funkcje ekonomiczne GPW

Rozdział II.
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju GPW.
2.1. Polityka stóp procentowych
2.2. Rynek kapitałowy a polityka państwa
2.3. Konstrukcja rynku papierów wartościowych w Polsce
2.3.1. Struktura rynku papierów wartościowych w Polsce
2.3.2. Uczestnicy rynku walorów
2.3.3. Instytucje organizujące i nadzorujące rynek papierów wartościowych w Polsce

Rozdział III.
Struktura finansowania spółek notowanych na GPW na tle gospodarki
3.1. Polski  rynek papierów wartościowych w gospodarce
3.2. Mechanizmy segmentu pierwotnego rynku papierów wartościowych w Polsce i ich wpływ na gospodarkę
3.3. Mechanizmy segmentu wtórnego  rynku papierów wartościowych w Polsce i ich wpływ na gospodarkę
3.4. Zmiany w efektywności działania spółek notowanych na GPW

Zakończenie
Bibliografia