Archiwa tagu: Rola rodziny w przygotowaniu chłopców do pełnienie ról społecznych

Rola rodziny w przygotowaniu chłopców do pełnienie ról społecznych

WSTĘP

CZEŚĆ I. WYCHOWANIE CHŁOPCÓW W RODZINIE
1.1. Pojecie wychowania.
1.2. Rodzina jako ośrodek wychowania
1.3. Rola ojca w wychowywaniu chłopców
1.4. Błędy wychowawcze rodziców względem chłopców
1.5. Problemowe zachowania chłopców
1.6. Podsumowanie

CZĘŚĆ II. FUNKCJONOWANIE MĘŻCZYZN W ROLI SPOŁECZNEJ OJCA
2.1. Wprowadzenie
2.2. Autorytet ojca w rodzinie
2.3. Styl wychowania i postawy wobec dzieci
2.4. Organizacja i spędzanie czasu wolnego
2.5. Kary i nagrody
2.6. Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL i RYSUNKÓW