Archiwa tagu: Problemy transportowe EURO 2012

Problemy transportowe EURO 2012

WSTĘP

Rozdział I.
Ogólna charakterystyka transportu i jego przekształceń
1.1. Podstawowe pojęcia transportu i jego znaczenie
1.2. Przekształcenia strukturalno-własnościowe w Polsce a sektor pasażerskiego transportu regionalnego
1.3. Transport drogowy w polityce transportowej Polski i Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ II.
Uwarunkowania rozwoju transportu w Polsce
2.1. Determinanty rozwoju transportu kolejowego w Polsce
2.2. Problemy transportu drogowego
2.3. Rynek usług transportowych w Polsce

ROZDZIAŁ III.
Organizacja EURO 2012 – wpływ na infrastrukturę i transport
w Polsce
3.1. Stan i problemy rozwoju  infrastruktury transportowej związanej z EURO 2012
3.2. Wspólna polityka transportowa, cele i realizacja postawionych zadań przed organizatorami EURO 2012

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW