Archiwa tagu: Networking Analiza wykorzystania Internetowych sieci społecznych

Networking. Analiza wykorzystania Internetowych sieci społecznych

Wstęp 2

Rozdział I. Networking w budowaniu kariery zawodowej 4
1.1. Geneza networkingu społecznego 4
1.2. Nawiązywanie kontaktów z klientami 7
1.3. Koncepcja CRM 8

Rozdział II. Networking a droga zawodowa 16
2.1. Wybór drogi zawodowej 16
2.2. Poszukiwanie pracy 22
2.3. Rozwój firmy 27
2.4. Budowanie i rozwój własnej sieci kontaktów – kontakty grupowe, indywidualne, stopniowanie znajomości 29

Rozdział III. Zasady skutecznego networkingu 32
3.1. Narzędzia autoreklamowe i osobista marka 32
3.2. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych 33
3.3. Trwały sukces w networkingu 39

Zakończenie 50
Bibliografia 52
Spis tabel 54
Spis rysunków 55