Archiwa tagu: Motywy podjęcia studiów z pedagogiki

Motywy podjęcia studiów z pedagogiki

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I POJĘCIE MOTYWU 5
1.1. Zakres pojęciowy motywu i motywacji 5
1.2. Uwarunkowania i formy motywacji 10
1.3. Motyw w najważniejszych systemach teoretycznych 14
1.4. Afektywne i poznawcze mechanizmy leżące u podstaw motywacji 18
1.5. Specyficzne ludzkie mechanizmy motywacyjne 21
1.6. Główne motywy podejmowania studiów wyższych 23

ROZDZIAŁ II. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 26
2.1. Przedmiot i cel badań 26
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 28
2.3. Metody i techniki badań 34
2.4. Charakterystyka próby badawczej 39

ROZDZIAŁ III. MOTYWY PODJĘCIA STUDIÓW Z PEDAGOGIKI W NIEPAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ W BIAŁYMSTOKU W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 41
3.1. Analiza wyników badań 41
3.2. Wnioski 46

ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 58
SPIS TABEL 60
SPIS RYSUNKÓW 61
SPIS WYKRESÓW 62
Aneks 63