Archiwa tagu: Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw

Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw

Wstęp 3
Rozdział pierwszy
Istota i znaczenie kredytu bankowego w finansowaniu inwestycji 4
1.1. Klasyfikacja oraz cechy kredytów bankowych 4
1.2. Inwestycje jako źródło rozwoju przedsiębiorstwa 12
1.3. Rola kredytu bankowego w finansowaniu inwestycji 19
Rozdział drugi
Charakterystyka Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim finansującego inwestycje dla przedsiębiorstw 26
2.1. Rynek banków spółdzielczych w Polsce i w Unii Europejskiej 26
2.2. Funkcjonowanie Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim 32
2.3. Działalność kredytowa Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim 37
2.4. Postępowanie podczas przyznawania kredytów 40
2.5. Zabezpieczenia kredytów 45
Rozdział trzeci
Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw Mazowieckiego Banku Spółdzielczego 48
3.1. Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w roku 2014 49
3.2. Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w roku 2015 59
3.3. Kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w roku 2016 69
Zakończenie 80
Bibliografia 83
Spis tabel 87
Spis wykresów 88
Spis rysunków 89
ANEKS 90