Archiwa tagu: Kapitał ludzki a innowacje

Kapitał ludzki a innowacje

Wstęp 2

Rozdział I. Innowacje 3
1.1. Zakres pojęcia innowacji. 3
1.2. Źródła innowacji 5
1.3. Rodzaje innowacji 9
1.4. Zmiana paradygmatu w teorii innowacji. 13
1.5. Innowacje a postęp techniczny. 16

Rozdział II. Kapitał ludzki 24
2.1. Definicja kapitału ludzkiego. 24
2.2. Historyczny aspekt kapitału ludzkiego. 28
2.3. Rola kapitału ludzkiego we wzroście gospodarczym. 33

Rozdział III. Inwestycje w kapitał ludzki 43
3.1. Inwestycje w kapitał ludzki 43
3.2. Innowacje edukacyjne. 49
3.3. Kapitał ludzki w Polsce. 53
3.4. Obecny kierunek zmian w innowacjach technicznych. 60

Zakończenie 70

Bibliografia 73