Archiwa tagu: Islam a terroryzm

Islam a terroryzm

Wstęp 2

Rozdział I. Terroryzm – zagadnienia teoretyczne 3
1.1. Pojęcie terroryzmu 3
1.2. Polityczny aspekt terroryzm 12
1.3. Typologie terroryzmu 16
1.3.1. Terroryzm wewnętrzny 16
1.3.2. Terroryzm międzynarodowy 18
1.4. Trendy w terroryzmie międzynarodowym 19

Rozdział II. Terroryzm a globalizacja 27
2.1. System bipolarny a rozumienie terroryzmu 27
2.2. System podwubiegunowy a przyszłość terroryzmu 35
2.3. Niektóre psychologiczne mechanizmy terroryzmu 36
2.4. Terroryzm jako propagandowe pole bitwy 43

Rozdział III. Religia a terroryzm 48
3.1. Główne cechy terroryzmu religijnego 48
3.2. Grupy islamskie 55
3.3. Terroryzm żydowski 57
3.4. Biali chrześcijańscy suprematyści w Ameryce 62
3.5. Terroryzm a kulty 63

Rozdział IV. Islam a terroryzm 69
4.1. Podstawowe pojęcia średniowiecznej muzułmańskiej teorii politycznej 69
4.2. Muzułmanie a chrześcijanie 74
4.3. Terroryzm w Europie i na Dalekim Wschodzie 75
4.3.1. Polityczny islam w Bośni oraz jego związki z Bliskim Wschodem i muzułmańskim terroryzmem 75
4.3.2. Terroryzm i ekstremizm muzułmański w Hiszpanii 79
4.3.3. Terroryzm – w świetle walki Dwóch Światów 82

Zakończenie 88
Bibliografia 91
Spis wykresów 95

Wstęp

Terroryzm jest pojęciem ściśle określonym i jednocześnie bardzo pojemnym. Oznacza przemoc i bandytyzm. To samo znaczenie jest zawarte w wyrazie pochodnym terrorysta, oznaczającym wykonawcę czynności. W znaczeniu politycznym i wojskowym terroryzm jest świadomym użyciem przemocy lub groźby przemocy do osiągnięcia celów politycznego, ideologicznego lub religijnego.

Tak jak wiele innych terminów deprecjacyjnych, jest to termin nacechowany emocjonalnie. Określając daną czynność jako terrorystyczną oraz nazywając osobę wykonującą tę czynność terrorystą, wyrażamy jednocześnie nasz negatywny, dezaprobujący stosunek do samej czynności, do sposobów wykonywania i niekiedy motywów, jakimi kierują się jej wykonawcy.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty islamu w kontekście terroryzmu. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z czterech rozdziałów:

Rozdział pierwszy to terroryzm – zagadnienia teoretyczne: pojęcie terroryzmu, polityczny aspekt terroryzm, typologie terroryzmu, trendy w terroryzmie międzynarodowym.

Rozdział drugi to terroryzm a globalizacja: system bipolarny a rozumienie terroryzmu, system podwubiegunowy a przyszłość terroryzmu, niektóre psychologiczne mechanizmy terroryzmu, terroryzm jako propagandowe pole bitwy.

Rozdział trzeci to religia a terroryzm: główne cechy terroryzmu religijnego, grupy islamskie, terroryzm żydowski, biali chrześcijańscy suprematyści w Ameryce oraz terroryzm a kulty.
Rozdział czwarty to islam a terroryzm: podstawowe pojęcia średniowiecznej muzułmańskiej teorii politycznej, muzułmanie a chrześcijanie, terroryzm w Europie i na Dalekim Wschodzie.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachową, artykuły prasowe, akty prawne i rozporządzenia a także żródła ze stron WWW.