Archiwa tagu: Integracja Europejska a współpraca regionów

Integracja europejska a współpraca regionów

Wstęp 3
Rozdział 1. Integracja europejska w kontekście współpracy regionów – podstawowe idee i definicje. 6
1.1. Historia integracji europejskiej. 6
1.1.1. Wspólne korzenie. 6
1.1.2. Pierwsze projekty integracji 9
1.1.3. Europejska Wspólnota Węgla i Stali. 13
1.1.4. Pogłębienie integracji w ramach Wspólnot Europejskich. 17
1.1.5. Powstanie Unii Europejskiej 19
1.2. Siatka pojęciowa: region, euroregion, region i współpraca transgraniczna. 21
1.3. Współpraca transgraniczna. 28
1.3.1. Zakres przedmiotowy współpracy transgranicznej i międzyregionalnej. 28
1.3.2. Formy organizacyjne współpracy transgranicznej 35
1.4. Euroregion jako model regionalnej współpracy transgranicznej. 37
Rozdział 2. Regiony w europejskiej przestrzeni prawnej. 43
2.1. Zdolność sądowa. 43
2.2. Zasada subsydiarności. 45
2.3. Kanały mobilizacji i wpływu regionów. 46
2.4. Współpraca międzyregionalna. 47
2.5. Biura informacyjne regionów. 51
2.6. Multi-level governance. 54
Rozdział 3. Instytucje wspierające współpracę regionów w Europie. 60
3.1. Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. 60
3.2. Konwencje Rady Europy. 65
3.3. Unia Europejska. 69
3.4. Komitet Regionów. 74
Rozdział 4. Analiza zgodności polskiego prawa samorządu terytorialnego z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego. 79
Zakończenie 95
Bibliografia 97