Archiwa tagu: GPW a venture capital jako korzystniejsza z form pozyskiwania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa

GPW a venture capital jako korzystniejsza z form pozyskiwania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa

Wstęp 3

Rozdział I. Istota finansowania przedsiębiorstw 6
1.1. Istota finansowania działalności przedsiębiorstwa 6
1.2. Pojęcie kapitału 9
1.3. Rodzaje finansowania przedsiębiorstw 11
1.4. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie 14
1.5. Formy pozyskiwania kapitału 15
1.6. Wnioski 21

Rozdział II. MSP a formy pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa: venture capital i GPW 28
2.1. Istota MSP 28
2.2. Pozyskiwanie kapitału własnego ze źródeł wewnętrznych MSP 31
2.3. Pozyskiwanie kapitału własnego ze źródeł zewnętrznych MSP 33
2.3.1. Emisja akcji jako sposób zewnętrznego finansowania własnego przedsiębiorstwa 33
2.3.2. Długoterminowe finansowanie przedsiębiorstw przez fundusze venture capital 43
2.4. New Connect 47
2.5. Wnioski 48

Rozdział III. Venture capital jako korzystniejsza z form pozyskiwania zewnętrznego kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa 51
3.1. Zalety finansowania venture capital 51
3.2. Zalety wejścia na Giełdę 54
3.3. Wady finansowania venture capital 60
3.4. Obawy przed wejściem na Giełdę 61
3.5. Wnioski 64

Zakończenie 69

Bibliografia 72

Spis tabel 75

Spis rysunków 76