Archiwa tagu: Funkcjonowanie usług bankowych we współczesnym banku np. PKO BP

Funkcjonowanie usług bankowych we współczesnym banku np. PKO BP

Wstęp 2
Rozdział 1. Przegląd podstawowych usług bankowych 5
1.1. Rachunki bankowe 7
1.2. Inwestycje 9
1.3. Lokaty 11
1.4. Kredyty 16
1.5. Leasing 23
1.6. Wierzytelności 26
1.7. Operacje zlecone 30
Rozdział 2. Rozwój usług bankowych na wybranych przykładach 36
2.1. Bank na telefon 36
2.2. Bank dostępny 39
2.3. Bank dla ludzi 62
Rozdział 3. Nowe usługi bankowe na przykładzie banku PKO BP 65
3.1. Charakterystyka banku 65
3.2. Karty płatnicze i bankomatowe 71
3.3. Bankowość elektroniczna 83
3.4. Nowe usługi w ofercie banku PKO BP 88
3.5. Nowa jakość tradycyjnych usług bankowych 90
Rozdział 4. Oczekiwania klientów w stosunku do banku XXI wieku 94
4.1. Dostosowanie oferty banku do potrzeb klientów 94
4.2. Bezpośredni kontakt klienta z pracownikiem 100
4.3. Uwarunkowania rozwoju bankowości internetowej 102
Zakończenie 110
Bibliografia 112
Spis tabel, wykresów i rysunków 115