Archiwa tagu: Etyczne aspekty systemu motywacyjnego w zawodzie dealera samochodowego

Etyczne aspekty systemu motywacyjnego w zawodzie dealera samochodowego

WSTĘP 2
Rozdział I Istota wybranych teorii etyki. 4
1.1. Istota etyki. 4
1.2.Istota motywacji. 6
1.3. Szczegółowe teorie dotyczące procesu motywacji. 12
1.3.1. Teorie potrzeb. 12
1.3.2. Teorie procesu 19
1.3.3. Teorie wzmocnienia motywacji. 23
1.3.4. Teoria umiejscowienia kontroli 27
Rozdział II Istota zawodu dealera 30
2.1.Narzędzia motywowania  do efektywnej pracy 31
2.1.1. Środki przymusu, zachęty i perswazji. 31
2.2. Materialne środki motywacyjne – motywacyjna funkcja wynagrodzeń 35
2.3. Niematerialne środki motywowania. 40
Zakończenie 47
Literatura 49