Archiwa tagu: Bankowa analiza firmy pod względem oceny zdolności kredytowej np. Stalprodukt

Bankowa analiza firmy pod względem oceny zdolności kredytowej np. Stalprodukt

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ BANKU 5
1.1. Pojęcie i determinanty ryzyka w działalności banku 5
1.2. Rodzaje ryzyk bankowych 9
1.3.  Ryzyko kredytowe i potrzeba jego redukcji 16
1.4.  Pojęcie i znaczenie oceny zdolności kredytowej 22

ROZDZIAŁ II. MIEJSCE ANALIZY I JEJ FUNKCJE W OCENIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ 27
2.1. Kryteria i zakres oceny zdolności kredytowej 27
2.2. Rola i znaczenie analizy finansowej 32
2.3. Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie zdolności kredytowej 36

ROZDZIAŁ III. ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA STALPRODUKT S.A. 50
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa Stalprodukt S.A. 50
3.2. Analiza bilansu przedsiębiorstwa Stalprodukt S.A. 57
3.3. Analiza wyników przedsiębiorstwa Stalprodukt S.A. 59

ROZDZIAŁ IV. OCENA ANALIZY FINANSOWEJ SPÓŁKI STALPRODUKT DLA POTRZEB RYZYKA KREDYTOWEGO 66
4.1. Ocena merytoryczna zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 66
4.2.  Analiza porównawcza firmy Stalprodukt na tle branży 69

ZAKOŃCZENIE 73
BIBLIOGRAFIA 75