Archiwa tagu: Analiza rozwoju produktów i usług bankowych na przykładzie banku PKO BP

Analiza rozwoju produktów i usług bankowych na przykładzie banku PKO BP

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I. Cele i kierunki działalności banków 5
1.1. Cele działalności banków komercyjnych 5
1.2. Czynności wykonywane przez bank komercyjny 7
1.3. Funkcje banków 10
1.4. Przemiany w bankowości 12
1.5. Kierunki rozwoju działalności banków 18
ROZDZIAŁ II. Cechy i rodzaje produktów bankowych 21
2.1. Pojęcie produktu bankowego 21
2.2. Podstawowe grupy produktów i usług bankowych 24
2.3. Specyficzne cechy produktów bankowych 26
2.4. Funkcje produktów bankowych 30
2.5. Polityka produktu 33
2.5.1. Klienci 33
2.5.2. Zmiany funkcji produktów 40
2.5.3. Tendencje w polityce produktu 42
ROZDZIAŁ III.  Analiza rozwoju produktów bankowych w Polsce 45
3.1. Rodzaje produktów bankowych 45
3.1.1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wiodącym produktem banku 51
3.1.2. Narzędzia i usługi bankowości elektronicznej 55
3.1.3. Produkty bankowości inwestycyjnej 75
3.2. Perspektywy rozwoju produktów bankowych 80
ROZDZIAŁ IV. Analiza rozwoju działalności usługowej banku PKO BP S.A. na przykładzie wybranych produktów i usług oferowanych klientom indywidualnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom 85
4.1. Działalność Banku PKO BP S.A. 85
4.1.1. Geneza powstania Banku PKO BP 85
4.1.2. Zmiany organizacyjne PKO BP 86
4.1.3. Oferta produktowa Banku PKO BP SA 87
4.2. Analiza rozwoju czynności bankowych wykonywanych przez Bank PKO BP S.A. 90
4.2.1. Rozwój produktów depozytowych 90
4.2.2. Rozwój produktów kredytowych 97
4.2.3. Rozwój pozostałych produktów bankowych 104
4.3. Pozycja PKO BP SA na rynku 108
Zakończenie 112
Bibliografia 114
Spis tabel 117
Spis wykresów i schematów 118