Archiwa tagu: Analiza i ocena finansowej działalności spółdzielni mieszkaniowej jako podmiotu gospodarczego

Analiza i ocena finansowej działalności spółdzielni mieszkaniowej jako podmiotu gospodarczego

Wstęp 3

Rozdział I. Analiza finansowa jako podstawowe narzędzie oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa 5
1.1. Istota i znaczenie analizy finansowej w warunkach gospodarki rynkowej 5
1.2. Rola analizy finansowej w procesie podejmowania decyzji 10
1.3. Charakterystyka metod analizy finansowej 12
1.3.1. Analiza porównawcza 14
1.3.2. Analiza przyczynowa 16
1.4. Źródła informacji potrzebnych do analizy finansowej 17
1.4.1. Bilans 17
1.4.2. Rachunek zysków i strat 20
1.4.3. Przepływy finansowe 22
1.5. Istota i elementy składowe analizy wskaźnikowej 23

ROZDZIAŁ II. Prezentacja Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu jako podmiotu gospodarczego 30
2.1. Historia działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu 30
2.2. Podstawa prawna funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej 35
2.3. Funkcje i zadania organów Spółdzielni Mieszkaniowej 37
2.4. Członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej 41
2.5. Problematyka spółdzielczo-majątkowa oraz gospodarka Spółdzielni Mieszkaniowej 45

ROZDZIAŁ III. Ocena sytuacji finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Witosa w Nowym Targu 52
3.1. Analiza ogólnej sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni 52
3.2. Analiza dynamiki i struktury pozycji bilansu 59
3.3. Analiza dynamiki i struktury danych rachunku zysków i strat 63
3.4. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych 64
3.4.1. Badanie płynności finansowej 64
3.4.2. Ocena stopnia zadłużenia 66
3.4.3. Analiza rentowności 68
3.4.4. Analiza sprawności działania 68

Zakończenie 70
Bibliografia 72
Spis tabel 75