Archiwa tagu: Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie PPHU Eko-Bud SA

Analiza finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie PPHU Eko-Bud SA

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ 1.  ISTOTA I METODYKA ANALIZ SPORZĄDZANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 4
1.1. Pojęcie analizy ekonomicznej 4
1.2. Miejsce analizy finansowej w systemie analiz 7
1.3. Źródła danych potrzebne do analizy finansowej 10
1.4. Metody rachunkowe wykorzystane w analizach 12

ROZDZIAŁ 2.  SPRAWOZDANIE JAKO ŹRÓDŁO DO OCENY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 16
2.1. Bilans 18
2.2. Rachunek zysków i strat 25

ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWO-USŁUGOWEGO?EKO-BUD S.A.? W SKIERNIEWICACH 29

3.1. Historia i przedmiot działania PPHU Eko-bud SA 29
3.2. Oferta produktowa Eko-bud SA 36
3.3. Perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa 42

ROZDZIAŁ 4.  ANALIZA FINANSOWA NA PRZYKŁADZIE FUNKCJONOWANIA PPHU ?EKO-BUD? 44
4.1. Wstępna analiza bilansu 44
4.2. Analiza wskaźnikowa 52
4.3. Podsumowanie wyników 59

ZAKOŃCZENIE 61
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL I WYKRESÓW 65