Archiwa tagu: Agroturystyka w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem jej rozwoju w województwie świętokrzyskim

Agroturystyka w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem jej rozwoju w województwie świętokrzyskim

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawy powstania agroturystyki w Polsce 4
1.1. Geneza powstania agroturystyki 4
1.2. Wpływ zmian społeczno – gospodarczych na rozwój agroturystyki w Polsce 9
1.3. Wpływ warunków klimatycznych i geograficznych na rozwój agroturystyki w Polsce 19
1.4. Stowarzyszenia agroturystyczne – zasady i cele działalności 22

Rozdział II. Rozwój agroturystyki w województwie świętokrzyskim 27
2.1. Powstanie agroturystyki w województwie świętokrzyskim 27
2.2. Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno – społeczny województwa świętokrzyskiego 37
2.3. Czynniki utrudniające rozwój usług turystycznych na wsi 44

Rozdział III. Agroturystyka w województwie świętokrzyskim 47
3.1. Usługi turystyczne świadczone przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych 47
3.2. Charakterystyka największych gospodarstw agroturystycznych w województwie świętokrzyskim 56
3.3. Dotacje UE wspomagające rozwój agroturystyki w województwie 68

Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis rysunków 76
Spis tabel 77
Spis zdjęć 78