Środki trwałe – ich amortyzacja w pojęciu bilansowym

Wstęp 2
Rozdział I Istota i znaczenie amortyzacji aktywów trwałych 3
1.1. Funkcja i rola aktywów trwałych w przedsiębiorstwie 3
1.2. Istota i klasyfikacja środków trwałych 6
1.3. Istota amortyzacji środków trwałych 9
1.4. Amortyzacja środków trwałych w prawie podatkowym 11
Rozdział II Wycena aktywów trwałych 13
2.1. Wartość początkowa środków trwałych podstawą do naliczania odpisów amortyzacyjnych 13
2.2. Zmiany wartości początkowych z tytułu ulepszeń i modernizacji 16
2.3. Aktualizacja wyceny aktywów trwałych 19
Rozdział III. Zasady i metody amortyzacji według prawa bilansowego 22
3.1. Podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych 22
3.2. Metody amortyzacji 24
3.3. Stawki amortyzacyjne 25
3.4. Ewidencja amortyzacji aktywów trwałych 27
Zakończenie 31
Bibliografia 33