Reengineering w systemach zarządzania organizacją

Wstęp 3
Rozdział 1. Reengineering w doskonaleniu organizacji 6
1.1. Pojęcie reengineeringu i sytuacje w jakich jest najczęściej stosowany 6
1.2. Przygotowanie do przeprowadzenia reengineeringu procesów w przedsiębiorstwie produkcyjnym 13
1.3. Zakres reengineeringu 17
Rozdział 2. Proces wprowadzania reengineeringu 27
2.1. Etapy wprowadzania reengineeringu 27
2.2. Kryteria wyboru metodologii w doskonaleniu firmy 35
2.3. Technologia informatyczna w reengineeringu 40
2.4. Reengineering a inne metody usprawnień ze szczególnym uwzględnieniem TQM i benchmarkingu 45
Rozdział 3. Analiza firmy usługowej Leograf Group jako dziedziny badań 63
3.1. Historia i przedmiot działalności firmy Leograf 63
3.2. Struktura firmy Leograf 65
3.3. Zidentyfikowanie procesów 67
3.4. Procesy zaobserwowane w pracy studia 68
3.5. Identyfikacja potrzeb restrukturyzacji procesów w studiu DTP 71
3.6. Opracowanie planu działań restrukturyzacyjnych 75
3.7. Wdrożenie 79
Wnioski 84
Bibliografia 88
Spis rysunków i tabel 91