Problemy rozwoju transportu kombinowanego intermodalnego w Polsce

Wstęp    2
Rozdział I.
Transport kombinowany i intermodalny jako nowe formy transportu    3
1. Pojęcie i istota alternatywnych form transportu    3
2. Transport intermodalny i jego związek z logistyką    9
3. Rozwój transportu kombinowanego na terenie Unii Europejskiej    14
Rozdział II.
Ocena rozwoju nowych form transportu w Polsce    19
1. Rozwój infrastruktury transportowej    19
2. Terminale przeładunkowe jako dominująca technologia transportu kombinowanego    23
3. Zalety i wady alternatywnych form transportu    28
Rozdział III.
Problemy rozwoju transportu intermodalnego/kombinowanego w Polsce    34
1. Cele i założenia rozwoju analizowanych form transportu    34
2. Kierunki rozwoju transportu intermodalnego/kombinowanego    39
3. Podstawowe bariery ograniczające rozwój transportu kombinowanego i intermodalnego w Polsce    42
4. Problemy techniczne i organizacyjne związane ze stosowaniem jednostek ładunkowych    46
Zakończenie    49
Bibliografia    51
Spis tabel    54
Spis rysunków    54