Negocjacje międzykulturowe z przedstawicielami WNP

WSTĘP    3
ROZDZIAŁ 1. MODELE NEGOCJACJI    5
1.1. Istota negocjacji    5
1.2. Proces negocjacji i jego fazy    7
1.2.1. Faza przygotowawcza – opracowanie planów działania    8
1.2.2. Faza zasadnicza – rozmowy o meritum i interesach    11
1.2.3. Końcowa faza – ustalanie kontraktu    13
1.3. Sposoby prowadzenia negocjacji ? style negocjowania    15
ROZDZIAŁ 2. NEGOCJACJE MIĘDZYKULTUROWE    25
2.1. Różnice międzykulturowe    25
2.2. Krąg kultury zachodniej    37
2.2.1. Negocjacje z Amerykanami i Kanadyjczykami    38
2.2.2. Zachodnioeuropejski styl negocjacji    38
2.3. Kultura latynoamerykańska    40
2.4. Kultura islamu    40
2.5. Negocjacje z przedstawicielami kultur dalekowschodnich    41
ROZDZIAŁ 3. PRAKTYCZNE ASPEKTY NEGOCJACJI NA PRZYKŁADZIE PAŃSTW  WNP    44
3.1. Specyfika  państw WNP    44
3.2. Region kaukaski    52
PODSUMOWANIE    55
BIBLIOGRAFIA    57