Modele zarządzania jakością

Wstęp 2
Rozdział I. Systemy zarządzania jakością 4
1.1. Istota i zasady TQM 4
1.2. Koncepcja Sześć Sigma 12
1.3. Lean Manufacturing 19
1.4. HACCP, GMP i GHP 20
Rozdział II. ISO 9000:2000 oraz systemy towarzyszące ISO14000 i 18000 26
2.1. ISO 9000:2000 26
2.2. Normy ISO serii 14000 29
2.3. Normy ISO 18000 30
Rozdział III. Systemy oceny jakości 35
3.1. Nagroda im. Malcolma Baldrigea 35
3.2. Model doskonałości w biznesie EFQM 48
3.3. Polska Nagroda Jakości 57
Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel i rysunków 67