Lokalizacja działalności handlowej

WSTĘP    2
ROZDZIAŁ I ISTOTA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO    4
1.1.    Pojęcie i znaczenie działalności handlowej    4
1.2.    Przedsiębiorstwo handlowe na rynku    6
1.3. Otoczenie przedsiębiorstw handlowych    17
1.4. Strategie kształtowania struktur przestrzennych    19
ROZDZIAŁ II LOKALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA ? PODSTAWY TEORETYCZNE    26
2.1. Pojęcie i rodzaje lokalizacji    26
2.2. Formy organizacyjne a czynniki lokalizacji przedsiębiorstw    30
2.3. Uwarunkowania administracyjno ? prawne lokalizacji przedsiębiorstw    39
ROZDZIAŁ III LOKALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH ? UJĘCIE PRAKTYCZNE    48
3.1. Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw handlowych    48
3.2. Globalizacja i jej wpływ na lokalizację handlu    52
3.3. Dylematy lokalizacji przedsiębiorstw handlowych w Polsce i UE    54
3.4. Lokalizacja obiektów wielkopowierzchniowych w Polsce    66
3.5. Konsekwencje rozwoju obiektów wielkopowierzchniowych w Polsce    71
ZAKOŃCZENIE    75
BIBLIOGRAFIA    77
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    80