Istota i charakter podstawowego podziału terytorialnego

Wstęp
Rozdział I. Geneza podstawowego podziału terytorialnego w okresie II Rzeczypospolitej.
Rozdział II. Przesłanki kształtujące podstawowy podział terytorialny państwa.
2. 1. ustrojowo-polityczna
2. 2. ekonomiczna
2. 3. racjonalizacji działania i postępu technicznego
2. 4. demograficzna
2. 5. narodowościowa
2. 6. urbanizacyjna czyli ośrodków ciążenia ludności
2. 7. komunikacyjna
2. 8. kulturowo-historyczna
Rozdział III. Istota zasadniczego podziału terytorialnego dla celów administracji publicznej
Rozdział IV. Ocena obowiązującego modelu prawnego w zakresie zasadniczego podziału terytorialnego państwa.
4. 1. Przesłanki przywrócenia powiatów w Polsce
4. 2. Koncepcja nowego terytorialnego kształtu województwa jako regionu zdecentralizowanego.
Zakończenie
Wykaz podstawowych aktów prawnych
Bibliografia