Działalność kredytowa banku na przykładzie Credit Agricole Polska S.A.

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. KREDYT JAKO STOSUNEK EKONOMICZNY 6
1.1. POJĘCIE I ROLA BANKU W GOSPODARCE 6
1.2. POJĘCIE I ISTOTA KREDYTU 11
1.3. FUNKCJE KREDYTU 15
1.4. KREDYT A POŻYCZKA PIENIĘŻNA 16
1.5. RODZAJE KREDYTÓW 18
1.5.1 Kredyty gospodarcze 19
1.5.2 Kredyty dla ludności 24
1.5.3 Kredyty hipoteczne (budowlano-mieszkaniowe) 26
1.5.4 Leasing 28
1.5.5 Faktoring 32
ROZDZIAŁ II. PODSTAWOWE PRODUKTY CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. 36
2.1. KREDYTY 36
2.2. KONTO OSOBISTE 40
2.3. LOKATY 42
2.4. KARTY PŁATNICZE 42
2.5. FUNDUSZE INWESTYCYJNE 43
2.6. INWESTYCJE 46
2.7. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA 47
2.8. POZYCJA RYNKOWA CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. – ANALIZA PEST 49
ROZDZIAŁ III KREDYT RATALNY W CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. JAKO PRZYKŁAD USŁUGI KREDYTOWEJ 56
3.1. ISTOTA KREDYTÓW RATALNYCH 56
3.2. RODZAJE KREDYTÓW RATALNYCH 65
3.2.1. Kredyt na zakup towarów i usług 65
3.2.2. Kredyt gotówkowy 69
3.2.3. Kredyt samochodowy 72
3.3. KREDYT ODNAWIALNY 75
3.3.1. Pożyczka w ramach konta 75
3.3.2. Karta kredytowa VISA Classic 76
3.3.3. Prywatna Karta Kredytowa 77
ZAKOŃCZENIE 80
BIBLIOGRAFIA 82
SPIS RYSUNKÓW 85
SPIS TABEL 86
SPIS WYKRESÓW 87