Członkostwo Polski w strefie Schengen

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TRAKTATOWE UKŁADU Z SCHENGEN 6
1.1. ZARYS POWSTANIA UNII EUROPEJSKIEJ 6
1.2. GENEZA PODPISANIA UKŁADU Z SCHENGEN 13
1.3. GŁÓWNE CELE TRAKTATU Z SCHENGEN 15
1.4. SCHENGEN II (SIS II) – NOWYM SYSTEMEM INFORMACYJNYM 18
ROZDZIAŁ II. ZASADY PRZEMIESZCZANIA SIĘ OSÓB W OBRĘBIE UNII EUROPEJSKIEJ 22
2.1. EUROPOL I WSPÓŁPRACA SĄDOWA 22
2.1.1. CELE I ZAŁOŻENIA EUROPOLU 23
2.1.2. OCENA DZIAŁALNOŚCI EUROPOLU 24
2.2. UE FRONTEX – AGENCJĄ OCHRONY GRANIC ZEWNĘTRZNYCH 26
2.3. POŚCIG TRANSGRANICZNY 38
ROZDZIAŁ III. FUNKCJONOWANIE OBSZARU Z SCHENGEN 40
3.1. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA W RAMACH ACQUIS SCHENGEN 40
3.1.1. PLACÓWKI KONSULARNE 40
3.1.2. RODZAJE WIZ A RUCH OSOBOWY 41
3.1.3. WIZA SCHENGEN 43
ROZDZIAŁ IV. MIEJSCE POLSKI W STREFIE SCHENGEN 49
4.1. DROGA POLSKI DO WSTĄPIENIA POLSKI DO STREFY Z SCHENGEN 49
4.2. PERSPEKTYWY ROZWOJU UKŁADU Z SCHENGEN 52
4.3. KORZYŚCI UKŁADU I JEGO ZALETY 54
ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 66
ZAŁĄCZNIK 71
SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ 72