Aspekty podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową

Wstęp 2
Rozdział I.  Spółka cywilna i następstwa jej przekształcenia w wyniku zmian w kodeksie spółek handlowych – zagadnienia wstępne 4
1.1. Charakterystyka spółki cywilnej 5
1.2. Pojęcie przedsiębiorcy a spółka cywilna 9
1.3. Dopuszczalność przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową 11
1.4. Przepisy ogólne procedury przekształcania spółki cywilnej w spółkę kapitałową 14
1.4.1. Likwidacja spółki cywilnej i utworzenie na jej bazie nowej spółki kapitałowej 18
1.4.2. Wniesienie przedsiębiorstwa spółki cywilnej tytułem aportu do nowo utworzonej spółki kapitałowej – problemy cywilnoprawne 20
1.4.3. Problemy podatkowe 23
Rozdział II.  Procedura przekształcenia spółki cywilnej w spółkę kapitałową 25
2.1. Czynności przygotowawcze 25
2.1.1. Fazy czynności przygotowawczych 25
2.1.2. Modelowe czynności przygotowawcze 28
2.1.3. Bilans przekształceniowy 29
2.2. Podjęcie przez wspólników uchwały o przekształceniu 34
2.2.1. Powzięcie uchwały o przekształceniu 34
2.2.2. Treść uchwały o przekształceniu 36
2.2.3. Przekształcenie dobrowolne 38
2.2.4. Przekształcenie ustawowe 39
2.2.5. Przekształcenie przymusowe 40
2.3. Rejestracja i ogłoszenie przekształcenia 41
Rozdział III. Skutki podatkowe przekształcenia spółki cywilnej 45
3.1. Skutki  w zakresie podatku VAT 46
3.2. Skutki w zakresie podatku dochodowego 53
3.3. Przekształcenie spółki a obowiązki płatnicze 57
Rozdział IV. Inne skutki podatkowe przekształceń 63
4.1. Sukcesja praw i obowiązków przejętych w wyniku przekształcenia 63
4.1.1. Odliczanie straty w razie przekształcenia 67
4.1.2. Prawo do ulgi inwestycyjnej 68
4.1.3. Kontynuacja amortyzacji 69
4.1.4. Możliwość odliczenia VAT naliczonego 70
4.2. Odpowiedzialność spółki przekształconej za zobowiązania spółki przekształcanej 72
4.3. Przekształcenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w księgi rachunkowe 81
Zakończenie 90
Bibliografia 92