Analiza wyniku finansowego KGHM Polska Miedź S.A.

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. WYNIK FINANSOWY JAKO PODSTAWOWA KATEGORIA EKONOMICZNA ZYSKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 4
1.1. Przychody i koszty przedsiębiorstwa 4
1.2. Wynik finansowy 8
1.3. Bilans przedsiębiorstwa 11
1.4. Wynik finansowy w rachunku zysków i strat 15
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 18
2.1. Historia KGHM S.A. 18
2.2. Przedmiot działalności KGHM S.A. 21
2.3. Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 23
2.4. Charakterystyka oddziałów KGHM Polska Miedź Polska S.A. 25
ROZDZIAŁ III. ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO W LATACH 1999-2000 W GRUPIE KAPITAŁOWEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 35
3.1. Analiza bilansu 35
3.2. Analiza rachunku zysków i strat 38
3.3. Analiza podstawowych wskaźników ekonomicznych 42
3.4. Wyniki finansowe 46
ZAKOŃCZENIE 52
BIBLIOGRAFIA 54
SPIS TABEL, WYKRESÓW I SCHEMATÓW 56