Analiza porównawcza budżetów gmin Sierakowice i Kartuzy

Wstęp 2
Rozdział I. Budżet jednostki samorządu terytorialnego 4
1.1. Charakterystyka gospodarki finansowej 4
1.1.1. Funkcje samorządu terytorialnego 4
1.1.2. Specyfika gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego 7
1.2. Budżet i zasady budżetowe 11
1.3. Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego 15
1.3.1. Części składowe planu finansowego 15
1.3.2. Dochody budżetowe 17
1.3.3. Wydatki budżetowe 21
1.4. Metodyka opracowywania i sporządzania budżetu przez jednostki samorządowe 22
Rozdział II. Charakterystyka gospodarki finansowej gmin Sierakowice i Kartuzy 26
2.1. Położenie i historia gmin 26
2.2. Konstrukcja budżetu gmin 30
2.3. Prezentacja sprawozdawczości finansowej gmin 33
Rozdział III. Analiza gospodarki finansowej gmin Sierakowice i Kartuzy 44
3.1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości budżetowej 44
3.2. Analiza dochodów gmin Sierakowice i Kartuzy 46
3.3. Analiza wydatków gmin Sierakowice i Kartuzy 53
3.4. Wnioski 60
Zakończenie 62
Bibliografia 65