Alians jako rodzaj strategii marketingowej na przykładzie przedsiębiorstwa PLL LOT S.A.

Wstęp
ROZDZIAŁ 1. ALIANS JAKO FORMA STRATEGII MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW
1.1. Definicja aliansu strategicznego
1.2. Cele, formy i zakres aliansów
1.3. Rola aliansów strategicznych w zarządzaniu organizacją
1.4. Alianse w transporcie lotniczym
1.5. Strategia marketingu – mix
1.6. Charakterystyka sektora transportu lotniczego na świecie
ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA PLL LOT S.A.
2.1. Historia PLL LOT S.A.
2.2. Otoczenie firmy
2.3. Strategia PLL LOT S.A.
2.4. Restrukturyzacja
2.5. Czynniki zewnętrzne wpływające na działalność PLL LOT S.A.
2.6. Czynniki wewnętrzne wpływające na działalność PLL LOT S.A.
2.7. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., a umowy z innymi przewoźnikami – forma strategii firmy
Rozdział 3. ALIANSE PLL LOT S.A. I ICH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
3.1. Możliwości oraz zagrożenia wynikające z zawarcia aliansu
3.2. Wpływ aliansu na działalność marketingową LOT-u
3.3. Ocena zawartego  aliansu
Zakończenie
Bibliografia