Przypisy, cytaty

Przypisy

W przypisach umieszczamy źródła cytowanych przez nas fragmentów i danych. Tutaj także możemy umieścić własne uwagi i dodatkowe informacje mniej istotne dla całości, ale warte wspomnienia i napisania kilku słów. W przypisach dokonujemy tłumaczeń pojęć obcojęzycznych, skrótów. Wraz z Twoim Promotorem zdecydujesz czy będą to przypisy końcowe czy przypisy dolne. Najczęściej stosowane są przypisy dolne, wg poniższego schematu:

A. Gospodarowicz (red.), Bankowość elektroniczna, PWE, Warszawa 2005, s. 18.

2 Techniki marketingowe mające na celu maksymalizowanie zysku przedsiębiorstwa z danej transakcji. Cross-selling polega na sprzedawaniu klientowi opcji dodatkowych, powiązanych z jego zamówieniem, natomiast up-selling polega na sprzedawaniu klientowi produktu o tych samych funkcjonalnościach, co produkt zamówiony przez klienta, ale z wyższej półki cenowej.

Ważnymi skrótami, które są używane w przypisach są:

Ibidem (tamże) oznacza to samo miejsce, „tamże” piszemy wtedy, gdy przypisy występujące po sobie odwołują się do tej samej publikacji tylko pochodzą z innych stron, wtedy po ibidem powinniśmy wpisać numer strony;

Op. Cit. (dz. cyt.) oznacza wcześniej cytowane dzieło i skrót ten stosujemy wtedy, kiedy chcemy się odwołać w przypisach do publikacji, artykułu, na który powoływaliśmy się już wcześniej w pracy lecz nie w bezpośrednio poprzedzającym przypisie. Jeśli będziemy używać często tego skrótu możemy po nim zaznaczyć imię i nazwisko autora a także stronę. Jeżeli cytujemy kilka pozycji tego samego autorstwa, oprócz nazwiska tego autora musimy też wymienić tytuł tego dzieła i inne ważne dane.

Cytaty

Często się zdarza, że w pracy naukowej wykorzystywane są cytaty. Korzystając z tego typu pomocy musimy pamiętać, aby je wyraźnie zaznaczyć i w przypisie i w bibliografii umieścić imię, nazwisko, miejsca i datę wydania tej publikacji. Jeśli tego nie zrobimy możemy być posądzeni o plagiat. Wstawiony przez nas cytat raczej nie powinien być dłuższy niż 14 wierszy. Cytat można zaznaczyć cudzysłowem, możemy również użyć kursywy i wysunąć cytat poza akapit dodatkowo oddzielając go od tekstu jednym wersem odstępu.