Rozdziały i podrozdziały

Rozdziały i podrozdziały są najistotniejszym i najważniejszym elementem pracy dyplomowej. Odpowiedni ich układ i opracowanie stanowią podstawę, w oparciu o którą piszemy całą pracę.
Każdy nowy rozdział musimy zacząć od nowej strony, a podrozdział wystarczy oddzielić jednym pustym wersem. Tytuł oraz numer rozdziału najlepiej zaakcentować na środku – tu możemy dysponować dowolnie cyframi rzymskimi czy arabskimi. Tytuł i numer podrozdziału dobrze jest wyróżnić z całego tekstu.

Powinniśmy także pamiętać o bardzo istotnej sprawie – dobra praca dyplomowa powinna się składać z minimum trzech rozdziałów, a każdy podrozdział powinien być podzielony na przynajmniej dwa podrozdziały. Oczywiście i w tej kwestii musimy zachować zdrowy rozsądek. Nie możemy stworzyć pracy, która będzie składać się z wielu rozdziałów, z których jeden będzie miał dwa podrozdziały a inny o wiele więcej.

Praca może się składać z bogatych rozdziałów podzielonych na kilka podrozdziałów, które dodatkowo mogą zawierać punkty, ale już nic więcej. Praca ma być przejrzysta, czytelna a jej układ spójny, łatwy do zrozumienia. Od Ciebie i od Twojego promotora zależy, co ma się znaleźć w danych rozdziałach i podrozdziałach.

Bardzo ważne jest także, aby na początku każdego nowego rozdziału znalazło się kilka zdań, mówiących o tym, co dany rozdział przedstawia (będzie to swoistym wstępem do danego rozdziału), a na jego końcu krótkie podsumowanie i nawiązanie (przejście) do rozdziału następnego.