Wstęp pracy dyplomowej

Wstęp oraz zakończenie prac dyplomowych należą do najtrudniejszych do napisania, dlatego powinny być napisane po zakończeniu pisania całej pracy. Są to ważne elementy naszej pracy, stanowią jej wizytówkę i należą do najuważniej czytanych przez recenzentów.

Wstęp powinien być kwintesencją całej naszej pracy, czyli definiować jej główną myśl, cel, przesłanie itd. Najważniejsze elementy, które powinna zawierać praca licencjacka i magisterska, a więc elementy, które powinny być opisane we wstępie to:

  1. sprecyzowanie, czyli wyszczególnienie tematu, jakiego dotyczy nasza praca, czym się w niej zajmujemy. Bardzo ważne jest, aby się opanować i nie zboczyć zbytnio od głównego, podstawowego tematu.
  2. wyjaśnienie wyboru tematu naszej pracy np. na dany temat jest mało literatury, badań lub problemy, które w niej poruszasz stały się ostatnimi czasy niezwykle interesujące i istotne dla społeczeństwa, kraju czy nauki.
  3. teza – każda dobra praca powinna stawiać tezę, której rozwinięcie, potwierdzenie czy nawet obalenie stanowi zasadniczą treść pracy. W zakończeniu powtarzamy stwierdzając tym samym czy została potwierdzona czy obalona i to uzasadniamy.
  4. metoda badawcza – tu musimy podać, czym posłużyliśmy się w naszej pracy czy to analizą dokumentów, metodą historyczną, komparatystyczną lub korzystaliśmy z samodzielnie stworzonych przez nas ankiet.
  5. ograniczniki są stwierdzeniami mówiącymi, które fragmenty naszego dzieła świadomie zostały przez nas zawężone. Ten element jest bardzo ważny i musi zostać umieszczony, ponieważ recenzent nie musi wiedzieć, dlaczego tak zrobiliśmy, dlaczego akurat ten temat a nie inny.
  6. treść pracy tu podsumowujemy kolejne rozdziały, meritum oraz układ z krótkim uzasadnieniem. W tym punkcie możemy również zwrócić szczególną uwagę na ważniejsze fragmenty naszej pracy, przewodnie myśli i istotne kwestie.
  7. źródła także we wstępie powinniśmy zaprezentować źródła, z jakich korzystaliśmy przy pisaniu pracy oczywiście nie chodzi tu o bibliografię, lecz o to skąd czerpaliśmy wiedzę na dany temat. Czy były to książki, źródła internetowe a może dokumenty rządowe? Nie trzeba wymieniać wszystkich źródeł tylko te, które były dla nas najbardziej przydatne i pomocne.
  8. zakończenie wstępu w tym miejscu powinno się znaleźć swoiste zakończenie jego całości tak, aby wszystko wyglądało czytelnie, przejrzyście i schludnie. Efektownie będzie wyglądać dodanie kilku słów od siebie na temat naszej pracy.