Zarządzanie w ZOZ-ie

Wstęp 3
Rozdział I: Teoria zarządzania 4
1.1. Pojęcie i zakres zarządzania 4
1.2. Proces zarządzania 5
1.3. Funkcje i zadania zarządzania 17
Rozdział II: Uwarunkowania opieki zdrowotnej 20
2.1. Polski system opieki zdrowotnej – charakterystyka 20
2.2. Regulacje prawne w zakresie opieki zdrowotnej 24
2.3. Formy zakładów opieki zdrowotnej 29
2.3.1. Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 30
2.3.2. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 33
2.3.3. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 35
Rozdział III: Zarządzanie placówką medyczną 38
3.1. Organizacja zakładu opieki zdrowotnej 38
3.2. Proces zarządzania w zakładzie opieki zdrowotnej 49
3.2.1. Planowanie 49
3.2.2. Organizowanie 52
3.2.3. Przewodzenie 54
3.2.4. Kontrolowanie 57
3.3. Skuteczność i efektywność w zarządzaniu zakładem 58
opieki zdrowotnej 58
Zakończenie 62
Spis rysunków i tabel 64
Bibliografia 65