Archiwa tagu: Zarządzanie aktywami obrotowymi a ocena kondycji przedsiębiorstwa

Zarządzanie aktywami obrotowymi a ocena kondycji przedsiębiorstwa

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka i klasyfikacja aktywów obrotowych 4
1. Pojęcie kapitału obrotowego 4
2. Aktywa obrotowe i ich podział 8
3. Potrzeba kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie 10
4. Źródła pochodzenia i zasilania kapitału obrotowego 13
5. Kapitał obrotowy i jego wpływ na kondycję przedsiębiorstwa 15

ROZDZIAŁ II. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie i jego pomiar 21
1. Poziom kapitału obrotowego a jego pomiar 21
1.1. Metody prognozowania, monitorowania i zarządzania należnościami 21
1.2. Metody zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie 24
1.3. Metody zarządzania środkami pieniężnymi 25
1.4. Zarządzanie zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy 27
2. Metody badania poziomu kapitału obrotowego netto 29
2.1. Cele i sposoby analizy sprawozdań finansowych 30
2.2. Wskaźnikowa analiza efektywności finansowej firmy 31
2.3. Analiza płynności finansowej 32
3. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym 36
3.1. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie – funkcje i zakres 36
3.2. Cele przedsiębiorstwa w planowaniu finansowym 37
3.3. Przydatność analizy płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 38

ROZDZIAŁ III. Ocena płynności finansowej i poziomu aktywów obrotowych na przykładzie Natur Produkt Zdrovit Sp z o.o. 41
1. Analiza wskaźnikowa bilansu spółki 42
2. Ocena poziomu i struktury aktywów obrotowych spółki 47
3. Badanie płynności finansowej 53

ZAKOŃCZENIE 58
ZAŁĄCZNIKI 61
BIBLIOGRAFIA 63
SPIS TABEL 65
SPIS RYSUNKÓW 66
STRESZCZENIE 67