Systemy Zarządzenia Kryzysowego dla wybranego powiatu

Wstęp 3
Rozdział 1. Sytuacja kryzysowa 5
1.1. Definicje sytuacji kryzysowych 5
1.2. Typy sytuacji kryzysowych 9
1.3. Etapy sytuacji kryzysowych 15
1.4. Uczestnicy sytuacji kryzysowych 20
Rozdział 2. Pojęcie stanów nadzwyczajnych i zarządzania kryzysem 28
2.1. Pojęcie stanów nadzwyczajnych w ustawodawstwie 28
2.2. Sytuacje kryzysowe – decydowanie polityczne 33
2.3. Katastrofy jako przyczyny powstawania sytuacji kryzysowej 37
2.4. Zarządzanie kryzysem 41
2.5. Zadania i kompetencje administracji publicznej w stanach nadzwyczajnych 43
Rozdział 3. Zarządzanie kryzysowe w świetle literatury przedmiotu 47
3.1. Prakseologiczna interpretacja pojęcia zarządzanie 48
3.2. Geneza zarządzania kryzysem 54
3.2.1. Klasyfikacja kryzysów 55
3.2.2. Cechy sytuacji kryzysowych 58
3.2.3. Źródła i skutki kryzysów 60
Rozdział 4. Zarządzanie kryzysem w Powiecie Krośnieńskim 65
4.1. Powiat Krośnieński – charakterystyka, zagrożenia 65
4.2. Struktury organizacyjne do zwalczania stanów nadzwyczajnych 71
4.3. Organizacja zadań uczestników działań ratowniczych 72
4.4. Ocena przepisów prawnych regulujących problematykę stanów nadzwyczajnych 74
Zakończenie 78
Bibliografia 80
Załącznik 83