Region w Internecie – możliwości i ograniczenia promocyjne na przykładzie gminy Świnoujście

WSTĘP 4
Rozdział 1. INFORMACJE O GMINIE ŚWINOUJŚCIE 6
1.1. Historia Gminy Świnoujście 6
1.2. Środowisko naturalne i położenie Świnoujścia 8
1.3. Rozwój gospodarczy i struktura ludności 10
Rozdział 2. MARKETING TERYTORIALNY 13
2.1. Produkt 13
2.2. Cena 14
2.3. Dystrybucja 14
2.4. Promocja 15
2.5. Personel 15
2.6. Podział marketingu terytorialnego ze względu na obszar działania 16
2.6.1. Marketing wewnętrzny 16
2.6.2. Marketing zewnętrzny 17
2.7. Misja gminy 18
Rozdział 3. PROMOCJA W MARKETINGU TERYTORIALNYM 19
3.1 Promocja narzędziem rozwoju 24
3.2 Przygotowanie koncepcji (strategii) 24
3.3 Obszary oddziaływania 25
3.3.1 Działania na zewnątrz 25
3.2.2 Działania wewnętrzne 27
3.2.3. Działania wewnątrz urzędu 30
Rozdział 4. INTERNET 32
4.1. Sieć internet – historia 32
4.2. Dostęp do internetu 33
4.3. Administracja siecią 33
4.4. Inetrnet w Polsce 34
4.5. Zasięg internetu 34
4.6. Do czego używa się Internetu? 34
4.6.1. Multimedialny system informacyjny WWW 34
4.6.2. Poczta elektroniczna 35
4.6.3. Przesyłanie plików 35
4.6.4. Nowinki Usenet 36
4.6.5. Praca na odległych komputerach 36
4.6.6. Bezpośrednia rozmowa za pomocą IRC 36
4.7. Rodzaje serwisów internetowych 36
4.8. Reklama w internecie 40
Rozdział 5. PROMOCJA REGIONU W INTERNECIE NA PODSTAWIE SERWISU ?ŚWINOUJŚCIE.PL? 43
5.1 Witryna internetowa Świnoujścia – stan obecny 43
5.2 Opis merytoryczny 46
Rozdział 6. WITRYNA WWW ? SIECIOWA WIZYTÓWKA 48
6.1 Wygląd witryn 48
6.1.1.Wygląd witryn 49
6.1.2 Warstwa informacyjna 50
6.2 Koszty związane ze stworzeniem i utrzymaniem serwisu www 53
6.3 Domena 54
6.4 Środki i metody popularyzowania serwisu www 55
6.4.1. Podstawowe kroki rejestracji witryny WWW w katalogach internetowych: 57
6.4.2 Strategiczne rozmieszczanie linków 64
6.4.3. Banery reklamowe 67
6.4.5. SPAM 68
ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 73