Życie dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym

Wstęp
Rozdział I.
Funkcja wychowawcza rodziny
1. Definicja rodziny
2. Świadomość wychowawcza rodziców
3. Rola rodziny w wychowaniu dziecka
Rozdział II.
Dysfunkcyjność rodzin
1.  Pojęcia rodziny dysfunkcyjnej
2.  Typy postaw rodzicielskich
3.  Typy rodzin dysfunkcyjnych
Rozdział III.
Rodzina alkoholowa
1. Alkoholizm i jego wpływ na rodzinę
2. Pojęcie, przyczyny i objawy współuzależnienia
3. Wpływ współuzależnienia na dorosłe życie
4. Dorosłe dzieci alkoholików
Rozdział IV.
Metodologiczna charakterystyka badań własnych. Analiza badań
1. Cele badan i problemy badawcze
2. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3. Organizacja i przebieg badań
4. Ogólna charakterystyka próby badawczej
5. Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków