Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika

praca dyplomowa z prawa pracy

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie ustania stosunku pracy 4
1.1. Ogólna charakterystyka ustania stosunku pracy 4
1.2. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie porozumienia stron 7
1.3. Wypowiedzenie umowy o pracę 9
1.4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 15
1.5. Rozwiązanie terminowej umowy o pracę 20

Rozdział II. Ogólna charakterystyka zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników 23
2.1. Podstawy prawne 23
2.2. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników a ochrona trwałości zatrudnienia 28
2.3. Pojęcie „zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników” 33
2.4. Zakres stosowania przepisów o rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 40

Rozdział III. Zwolnienia grupowe z przyczyn niedotyczących pracowników 48
3.1. Istota i przebieg zwolnienia grupowego 48
3.2. Zwolnienia grupowe a wypowiadanie umów o pracę 50
3.3. Tryb indywidualny rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 51
3.4. Uprawnienia zwalnianych pracowników 54
3.5. Likwidacja oraz upadłość pracodawcy 58

Rozdział IV. Rozwiązania innych krajów Unii Europejskiej 65

Zakończenie 84
Bibliografia 86