ZUS w zreformowanym systemie ubezpieczeń społecznych

Wstęp 5

Rozdział I.
Istota i rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce 7
1. Powstanie i rozwój systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce 7
2. Definicja ubezpieczenia 19
3. Ubezpieczenia społeczne 25

Rozdział II.
Nowy system emerytalny w Polsce 43
1. Charakterystyka zmian w systemie emerytalnym 43
2. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych – konsekwencje dla pracodawców 50
3. Pracownicze Programy Emerytalne – III filar 57

Rozdział III.
Funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce 67
1. Zakres działania i zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 67
2. Zasady obejmowania ubezpieczeniami społecznymi 77
3. Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 86

Rozdział IV.
Ocena działalności ZUS na podstawie Oddziału ZUS w Piasecznie 101
1. Organizacja pracy Inspektoratu 101
2. Działalność Inspektoratu 103
3. Ocena funkcjonowania placówki ZUS w Piasecznie 111

Zakończenie 121
Bibliografia 123
Spis schematów i tabel 129