Znaczenie produktu w strategii marketingowej w przedsiębiorstwie Pekaes Multi-Spedytor

Wstęp 3
Rozdział 1. Strategie produktu, jej elementy i otoczenie 5
1.1. Pojęcie strategii marketingowej w literaturze 5
1.2. Miejsce i funkcje produktu w marketingu 6
1.3. Elementy strategii produktu 11
1.4. Cykl życia produktu 18
Rozdział 2.  Strategia marketingowa w działalności firmy PEKAES MULTI-SPEDYTOR Sp. z o.o. 24
2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 24
2.2 Oferta. 26
2.3. Strategia produktowa firmy PEKAES MULTI-SPEDYTOR 27
2.4. Cele i misja firmy 37
Rozdział 3. Analiza działalności firmy PEKAES MULTI-SPEDYTOR. 39
3.1. Cele wystaw i targów 39
3.2. Usługi celne. 39
3.3. Analiza S.W.O.T 39
3.4 Sytuacja makroekonomiczna. 41
3.5. Otoczenie konkurencyjne 42
Zakończenie 46
Bibliografia 48
Spis tabel i rysunków 50