Znaczenie polskiego handlu zagranicznego Polski ze wschodnimi sąsiadami

Wstęp 3

Rozdział I. Tradycyjne i współczesne teorie handlu zagranicznego 6
1.1. Istota, cele i funkcje teorii handlu zagranicznego 6
1.2. Teorie klasyczne handlu zagranicznego 12
1.3. Współczesne teorie i modele handlu zagranicznego 21

Rozdział II. Polsko – rosyjska wymiana handlowa 26
2.1. Wolumen eksportu i importu 26
2.2. Struktura towarowa wymiany handlowej 30
2.3. Etapy zmian w handlu zagranicznym Polski z Rosją 33
2.4. Perspektywy współpracy handlowej Polski i Rosji 42

Rozdział III. Znaczenie polsko – ukraińskiej wymiany handlowej 52
3.1. Wolumen eksportu i importu 52
3.2. Struktura towarowa wymiany handlowej 54
3.3. Etapy zmian w handlu zagranicznym Polski z Ukrainą 58
3.4. Perspektywy współpracy handlowej Polski i Ukrainy 65

Rozdział IV. Wielkość obrotów polsko – białoruskiej wymiany handlowej 67
4.1. Wolumen eksportu i importu 67
4.2. Struktura towarowa wymiany handlowej 68
4.3. Etapy zmian w handlu zagranicznym Polski i Białorusi 70
4.4. Perspektywy współpracy handlowej Polski i Białorusi 71

Zakończenie 74
Bibliografia 78
Spis tabel 81
Spis rysunków 82
Spis wykresów 83