Znaczenie leasingu w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw

Wstęp 2
Rozdział I Istota leasingu 4
1.1. Historia leasingu. 4
1.2. Współczesne pojęcie i rodzaje leasingu. 9
1.3. Główne rodzaje leasingu. 10
1.3.1. Leasing finansowy i operacyjny. 11
1.3.2. Leasing bezpośredni i pośredni. 13
1.3.3. Inne klasyfikacje leasingu. 14
1.4. Zalety i wady leasingu. 24
1.5. Warunki umów leasingowych. 26
1.5.1. Uczestnicy transakcji. 26
1.5.2. Umowa leasingu. 28
1.5.3. Obowiązki stron 28
Rozdział II Porównanie leasingu z kredytem i dzierżawą  jako sposobu finansowania inwestycji 30
2.1. Leasing jako metoda finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie. 30
2.2. Kredyt bankowy jako metoda finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie. 32
2.3. Dzierżawa jako metoda finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie. 37
Rozdział III Opodatkowanie operacji leasingowych 39
3.1. Opodatkowanie leasingu. 41
3.2. Leasing finansowy a VAT. 47
Rozdział IV Zawieranie i rozliczanie umów leasingowych w praktyce gospodarczej 58
Zakończenie 78
Bibliografia 82